Thành tiền: 0
1. Bo mạch chủ
2. Vi xử lý
3. RAM
4. Ổ HDD
5. Ổ SSD
6. Màn hình máy tính
Tìm kiếm